carla1

51 tekstów – auto­rem jest car­la1.

Nie dla mnie ta przyszłość, nie dla mnie to szczęście, nie dla mnie ta miłość, więc nie kuś mnie więcej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 sierpnia 2017, 18:44

po­kochaj siebie
a będzie to miłość, ktorą nikt Ci nie odbierze
od­kryj swą war­tość i ut­wier­dzaj się w swej wierze
nie pozwól by in­ni ok­reśla­li Ciebie
do­ceń to co masz te­raz, dos­trzeż to co już straciłeś
nie ważne ja­ki mogłeś być
ale ja­ki byleś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2017, 21:08

Mama ( 26 maja 2015)

Mama.
Słowo, które gdy roczek miałam pier­wszy raz wypowiedziałam,
wte­dy,
je­go znacze­nia jeszcze nie znałam,
je­go war­tości nie dostrzegałam.
Teraz,
kiedy kil­ka­naście lat już minęło,
życie przy To­bie mi upłynęło,
odkryłam,
je­go sens je­go znaczenie,
ono jest dziec­ka marzeniem.
Szczęście,
ono mi dopisało,
bo właśnie Ciebie ma­mo mi dało.
Wys­tar­czyło mi to bym mogła w pełni żyć,
bo ja tak bar­dzo chciałam Twoim dziec­kiem być.

Ma­mo - stałaś się dla mnie życia fi­larem, jes­teś dla mnie naj­większym darem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 maja 2015, 11:46

...i te łzy zrodzo­ne nocą
bez­silności córką... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2015, 16:29

choć wszys­tko spieprzyłeś..
Dziękuję
bo dzięki To­bie poczułam jak miłość smakuje.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2015, 12:19

nie ma dla mnie przyszłości,
ut­knęłam w te­raźniej­szości,
be­zus­tannie szu­kając miłości... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 kwietnia 2015, 10:55

Beznadziejna

Ra­nisz mnie swoimi słowami,
smut­ne jest to, że dos­ko­nale wiesz jak to mnie rani,
twier­dzisz, że jes­tem słaba,
myślę, że raczej bez­silna - nie mogę nic z tym zrobić,
drwisz z mo­jej wrażliwości,
drwij da­lej, lecz ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2015, 19:05

...naj­gor­sze jest to, że człowiek pot­ra­fi sam siebie zniszczyć, gdy zbyt długo prze­bywa sam w ciszy z włas­ny­mi myślami... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 kwietnia 2015, 11:10

...kiedy cisza prześla­duje,
po­zos­ta­je tyl­ko krzyczeć do lus­tra z własną twarzą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 12:13

...

po po­wie­rzchni błądzi twój wzrok…
choć głębiej
chce wniknąć

próbu­jesz na­sycić się
lecz zas­po­koje­nia nie czujesz

za późno na to by światło zastąpiło mrok
jest tym gorzej im usil­niej próbujesz…

więc przes­tań… od­puść… usłysz me stop...

zostaw
i od­wróć już wzrok… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 kwietnia 2015, 14:39
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carla1

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 sierpnia 2017, 21:53carla1 sko­men­to­wał tek­st Nie dla mnie ta [...]

6 sierpnia 2017, 19:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie dla mnie ta [...]

4 kwietnia 2017, 22:13carla1 sko­men­to­wał tek­st Czasami nie można ko­muś [...]

3 kwietnia 2017, 22:07carla1 sko­men­to­wał tek­st pokochaj siebie a będzie [...]

2 kwietnia 2017, 22:09Spettro sko­men­to­wał tek­st pokochaj siebie a będzie [...]

26 maja 2015, 11:46carla1 do­dał no­wy tek­st Mama ( 26 ma­ja [...]

18 maja 2015, 16:29carla1 do­dał no­wy tek­st ...i te łzy zrodzo­ne [...]

11 maja 2015, 22:44carla1 sko­men­to­wał tek­st choć wszys­tko spiep­rzyłeś.. Dziękuję bo [...]

11 maja 2015, 18:21wdech sko­men­to­wał tek­st choć wszys­tko spiep­rzyłeś.. Dziękuję bo [...]

11 maja 2015, 12:19carla1 do­dał no­wy tek­st choć wszys­tko spiep­rzyłeś.. Dziękuję bo [...]